Vårt felles mål er vår styrke!

Siden maskinlagets dager med Einar «Gubbe» Andersen i spissen har kameratskap, innsats og lagånd stått sentralt i de brunes hjerter. Som sponsor av Mjøndalen Fotball blir du en del av denne ånden – Vi speller i hopes!

Bli sponsor i MIF

Ta din del i kameratskapet!

Som sponsor bidrar du til at MIF kan bygge stein på stein. Samtidig tar du del i et engasjert nettverk av lojale samarbeidspartnere.

Hovedsamarbeidspartnere
Generalsponsorer