Bank i Düvelgården

Åpningsdagen 30. august ble høytidelig markert med snorklipp av ordfører Ann Sire Fjerdingstad i Øvre Eiker kommune, taler, kake og film om bankens historie.

– Sparebanken Øst har en lang og fantastisk historie, og det er ganske spesielt at vi nå har flyttet inn igjen i denne bygningen. Det gjør meg veldig stolt, sier Jan-Roger Vrabel, direktør for person- og bedriftsmarked i Sparebanken Øst.

– Dette er historisk viktig ikke bare for oss i banken, men også for kundene våre og lokalbefolkningen. Vi er glade for å kunne opprettholde en lokalbank i Skotselv slik at vi kan fortsette å gi kundene våre god personlig service.

Planlegger bankkafé
I 40 år har Sparebanken Øst hatt filial i Skotselv, bare et steinkast fra Düvelgården på den andre siden av veien. Banken har i en årrekke bidratt med betydelige beløp til restaurering og vedlikehold av Düvelgården og har alltid samarbeidet godt med venneforeningen. For to år siden ble det innledet samtaler om muligheten for å flytte inn i den røde tømmerbygningen.

– Våre inntekter dekker ikke mer enn de faste utgiftene vi har her, så det var svært kjærkomment for oss at banken ville flytte inn, sier Bjørn Grønli i Düvelgårdens Venner. – Nå åpner det seg mange muligheter, og vi planlegger å starte bankkafé de dagene banken er åpen.

– Vi ønsker å arrangere opplæring og kurs for kunder – og andre folk i bygda – i Düvelgården. Mens vi står for det faglige innholdet, er det venneforeningen som vil ha ansvaret for kafeen, sier Jan-Roger Vrabel.

Åpent hver tirsdag
Bankkontoret er åpent hver tirsdag og er bemannet av kunderådgiver Andreas Devlin, som ellers er å finne på Hokksund-kontoret.

Sparebanken Øst skal kun bruke to rom i Düvelgården, men betaler leie for hele første etasje og vil bidra med praktiske ting. Jan-Roger Vrabel understreker at det ikke er økonomiske motiver som ligger bak flyttingen.

– Dette handler om historie, kultur og tradisjon. Vi skal forvalte kundenes penger og våre egne verdier i tillegg til vår historie. Det er viktig å ta vare på røttene våre, og det er derfor vi tar et slikt grep og flytter inn i Düvelgården der banken ble etablert, sier han.