Barneforsikring gir økonomisk trygghet

Barna våre er det kjæreste vi har, så det er viktig å sikre både dem og familien økonomisk med en barne- og ungdomsforsikring.

Alina var tre måneder gammel da foreldrene Elena Bokoreva og Lars Alexander Wiulsrud fra Drammen kjøpte barne- og ungdomsforsikring.

– Det var viktig for oss å tegne forsikringen mens hun er frisk og det ikke er andre ting i sykdomsbildet hennes, sier ekteparet Wiulsrud. Datteren deres Alina fyller ett år i mai.

– Barneforsikringen gir oss en ekstra trygghet, og det er godt å ha en økonomisk sikkerhet for barnets fremtid hvis noe skulle skje.

Det var parets kunderådgiver i Sparebanken Øst som rådet dem til å se nærmere på Frendes barne- og ungdomsforsikring. – Det er vi glade for at vi gjorde.

Elena og Lars Alexander har også sørget for å forsikre seg selv: – Vi har begge egen uføre/livsforsikring i Frende. Vi har tegnet dekning for både død og tap av inntekt ved sykdom og ulykke. I tillegg har vi tegnet dekning for kritisk sykdom som gjelder hvis vi skulle få en alvorlig sykdom.

Ekstra sikkerhet
Hvis barnet ditt skulle bli rammet av sykdom eller ulykke, er det godt å vite at du har økonomisk sikkerhet til å tilrettelegge for barnet og dets fremtid.

Det er en selvfølge at vi forsikrer bil og bolig, og de fleste tegner reiseforsikring og ulykkesforsikring som også dekker barna. Men er det egentlig godt nok for barna våre?

Anette Furunes Green, kunderådgiver i Sparebanken Øst– Nei. Når det gjelder barn og unge, bør vi sikre dem ekstra mot sykdom, ulykke og arbeidsuførhet, sier kunderådgiver Anette Furunes Green (bildet) i Sparebanken Øst. – Det kan man gjøre ved å kjøpe en barne- og ungdomsforsikring som vil gi familien ekstra økonomisk trygghet i barnets oppvekst. I tillegg vil en uføredekning gi barnet fra fylte 18 år, en inntekt i tillegg til uføretrygd fra det offentlige.

De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av store ulykker eller alvorlige sykdommer. Men for dem som rammes, kan de økonomiske konsekvensene bli store dersom barnet ikke har en forsikringsordning som dekker hendelsen. – Selv om det offentlige dekker sykdomsbehandling, kan det bli en stor økonomisk belastning for foreldrene, sier Green. – Det er dessuten viktig at man leverer en helseerklæring nå mens barnet er friskt. Kanskje man ikke kan tegne en barneforsikring senere på grunn av barnets sykdomsbilde.

God uføredekning viktig
Frende barne- og ungdomsforsikring er flere år på rad kåret blant Norges beste av Dine Penger, Foreldre & Barn og Norsk Familieøkonomi. Forsikringen gir familien økonomisk trygghet helt frem til barnet er voksent og etablert. Den har også den beste uførepensjonen i markedet, noe som er det aller viktigste i barneforsikring.

– Det kan være vanskelig å opprettholde normal levestandard basert på statens uføretrygd alene, og derfor er det svært viktig å velge en barneforsikring som har god uføredekning i tillegg til sykdomsdekning, sier Green.

I Norge er det langt flere barn som rammes av uførhet grunnet sykdom enn ulykke. Frende barne- og ungdomsforsikring dekker medisinsk invaliditet både for sykdom og ulykke. Det kan være godt å vite at du kan få økonomisk støtte dersom du må ta fri fra jobben for å være på sykehuset med syke barn, eller at du kan få økonomisk støtte til ombygging av bolig dersom barnet ditt har blitt syk eller utsatt for en ulykke som gjøre det nødvendig med endringer hjemme.

– Barneforsikringen er først og fremst til for å sikre barnets økonomiske fremtid ved sykdom eller ulykke. Men det er også er en ekstra forsikring av mors og fars inntekt hvis barnet blir ufør og pleietrengende, sier Green.

Kr 250 i måneden
Frende barne- og ungdomsforsikring kan kjøpes fra den dagen barnet fyller 3 måneder og frem til fylte 18 år, og forsikringen gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 26 år. Etter opphør vil dekningen død og uførepensjon automatisk bli overført til nye forsikringsdekninger.

– Barneforsikringen koster kun 250 kroner i måneden. Det betyr at det koster 8,22 kroner dagen å forsikre barnet ditt, sier Anette Green. – Det er en liten pris å betale for å gi barnet ditt ekstra trygghet.

Slik er barnet ditt sikret

Over halvparten av alle barn i Norge har barneforsikring. Man kan dele opp barneforsikringer i to grupper: en enkel og rimelig variant som gir erstatning ved ulykke og en mer omfattende og bedre barneforsikring. Det er den siste varianten som vi omtaler i teksten over.

Barne- og ungdomsforsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder og opphører ved alder 26 år. Da blir dekningene for død og uførepensjon automatisk overført til nye forsikringsdekninger, uten at det må avgis nye helseopplysninger.

Her er noen eksempler på hva Frendes barne- og ungdomsforsikring dekker:

Medisinsk invaliditet ved sykdom/ulykke
Med medisinsk invaliditet tenker vi på den funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom forårsaker. For eksempel vil tap av syn på begge øyne gi 100 % invaliditetsgrad, mens ett øye kun vil gi 20 %. Her vil man kunne få inntil kr 2,25 millioner i forsikringsutbetaling.

Uførepensjon
Arbeidsuførhet innebærer helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid på grunn av sykdom eller skade. Uførepensjonen utbetales i sin helhet så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør, normalt til fylte 67 år. Her er forsikringssummen kr 90.068 (1 G) per år.

Utvalgte sykdommer
Hvis barnet ditt blir rammet av en kritisk sykdom, er det godt å ha en ekstra økonomisk trygghet gjennom barneforsikringen. 11 utvalgte sykdommer gir en engangsutbetaling tilsvarende kr 180.000 (2 G). Utbetalingen skjer kort tid etter at diagnosen er stilt, og familien står fritt til å disponere beløpet etter behov.

Eksempler på sykdommer kan være: kreft, multippel sklerose (MS), leddgikt, Morbus Crohn (Crohns sykdom) og nyresvikt. Det er en forutsetning for utbetaling at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnose er endelig stilt.

Les vårt informasjonsblad Verdier nr. 1 2016