Content Marketing, nytt på nytt?

I 2014 mistet flere store mediehus annonseavtale med Telenor fordi de ikke fant løsninger på annonseblokkering. Det er ikke noe nytt at folk flest prøver å unngå reklame. Særlig den reklamen som ikke tilfører noe nytt, den som bare inneholder selvfølgeligheter, den som bare virke påtrengende uten å engasjere.

Så da er det snarere innholdet, ikke teknisk plattform det kommer an på.

Content marketing er nærmest umulig å blokkere

Content marketing defineres som å utvikle og distribuere relevant innhold, for å tiltrekke, skape relasjoner til og engasjere definerte målgrupper. Distribusjon er nøkkelordet her, fordi innholdsmarkedsføring handler nettopp om å utvikle egne kanaler framfor å leie plass i andre medier. Som leser velger du alt eller ingenting.

Dette gjelder både trykk og digitalt. Kundemagasiner lever fortsatt.

Budskapsformidling er fortsatt avgjørende for å lykkes med markedsføring

Målet er det samme for innholdsmarkedsføring som for de aller fleste markedsføringstiltak; Gjøre butikk gjennom kommunikasjon.

Du kjenner vel AIDA? Attention, interest, desire, action.

Markedsføring i alle kanaler og former, på alle flater handler om nettopp dette. Og det handler mer om innhold enn om teknisk nyvinning. Reklamebransjens viktigste konkurransefortrinn handler om å skape den positive stoppeffekten og beherske kunsten å engasjere.

Når innholdet tilfører leseren ny innsikt, blir markedsføringen smartere, ved at kundene faktisk får kunnskapspåfyll.

Joda, gode idéer selger fortsatt.