Bane og Entreprenørservice

Vi bygger for idretten.

Bane og Entreprenørservice AS er stiftet den 30.05.2006. Selskapet har som kjernevirksomhet å bygge kunstgressbaner, idrettsanlegg, lekeparker og tilstøtende arbeider. Vi leverer alt fra «ide til avspark».

Omsetning i 2015 vil passere 100 millioner norske kroner.

Selskapet påtar seg også andre oppgaver innen vann og avløp, samt anleggsgartner arbeider.

Vi innehar eget utstyr egnet for disse oppgavene og en bemanning på overkant av 20 medarbeidere med lang og bred kompetanse innenfor disse fagområdene.

Arbeidsområdene spenner seg til det vi kaller det østlandet, med hovedfokus på kommunene nærliggende til Oslofjorden. Virksomhetens marked befinner seg således i østlandsområdet i fylkene Buskerud, Telemark, Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Oppland og Hedmark.

Vi har bygget opp imot 90 forskjellige anlegg relatert til kjernevirksomheten både som totalentreprenør og som underentreprenør. Vi leverer kunstgress, banedekker og fallunderlag fra egne leverandører.

www.beservice.no/
Tegelverksveien 100, 3057 Solbergelva

Tlf.