Consto

Nord-Norges største byggentreprenør og en betydelig aktør i nasjonal målestokk.

Consto ble startet i Tromsø i 2006.

Vi er etablert i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Harstad, Narvik, Bodø,
Mo i Rana, Trondheim, Surnadal, Molde , Ålesund, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Vi tilbyr prosjektutvikling – fra ide til ferdigstillelse.

Consto bygger sin strategi på å skape en grunnleggende tillit overfor våre kunder. «Vi holder det vi lover» er et gjennomgående motto hos alle våre medarbeidere. Våre kunder skal være trygg på at når avtalen er etablert, skal prosjektet gjennomføres som avtalt og på en forutsigbar måte.

Prosjektutvikling

Vi har valgt å opparbeide særskilt kompetanse og kapasitet på prosjektutvikling. Det har gitt oss muligheten til å jobbe langsiktig sammen med større kunder på utvikling av prosjekter helt fra idéfasen til ferdig bygg.

www.consto.no
Oscarsgate 52, Oslo

Tlf. 77 75 27 00