Five Elektro AS

Five Elektro er autorisert innen el-installasjon gr. L, TIA (tele/svakstrøm) og har sentral godkjenning for brannvarsling og ledelyssystem.

Five Elektro ble etablert av Terje Five i 1991, og gikk over til AS i 1994. Five Elektro har utviklet seg til å bli en velrenommert aktør innen svak- og sterkstrøminstallasjoner for nybygg og rehabiliteringsobjekter, både for det offentlige og for det private markedet. Vi har en solid stab med lang erfaring og høyt faglig nivå.

Investerer i fremtiden

Five Elektro ønsker å være en tidsriktig, nyskapende og fleksibel aktør. Vi investerer i fremtiden ved at vi utfører skikkelig arbeid i dag. Med denne grunntanken har vi opparbeidet oss en rekke fornøyde kunder som benytter oss regelmessig.

For å sikre vår bransje kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer, har Five Elektro til enhver tid flere lærlinger i staben.

Engasjert i lokalmiljøet

Five Elektro AS har gjennom en årrekke samarbeidet med Mjøndalen Idrettsforening, både innen bredde- og toppidretten. Vi bidrar også med støtte til bred­deidretten blant annet i Drammen Ballklub, Solberg Sportsklubb, Vestfossen Idrettsforening, Ski & Ballkluben Skiold og Drammen bandy. Det er viktig for oss å bidra til at barn og unge kan utøve aktivitet på alle nivå innen idretten, og vi ønsker også å bidra til dette i fremtiden.

www.five-elektro.no/
Strandveien 35, 3050 Mjøndalen

Tlf. 32 23 60 40