Franzefoss

Franzefoss Gjenvinning er en landsdekkende totalleverandør av avfall- og gjenvinningstjenester. Vi er en nasjonal aktør som forstår lokale behov. Hver dag jobber vi for å være samfunnets beste valg!

Vårt mål er å omforme avfall til råvarer for material- eller energigjenvinning på en miljømessig og god måte. Vi tar av oss hele prosessen fra henting til ferdig behandling av næringsavfall, farlig avfall, oljeboringsavfall, tankrengjøring, jern, og metaller, samt rådgivning og opplæring. Vår omfattende virksomhet gjør oss i stand til å tilby lokal kundeservice og kundetilpassede løsninger. Vårt løfte «tett på» betyr at vi gjør det du ønsker profesjonelt – enkelt og greit.

Samfunnsansvar
Franzefoss ønsker gjennom sine tjenester å bidra til en bærekraftig utvikling til det beste for ansatte, omgivelser og samfunnet. Innbyggerne skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig, god måte. Lokalmiljøene hvor vi er etablert skal oppleve bedriften som en lokal aktør med dialog mot skoler og utdanning

Du liker ting nært og enkelt. Det er derfor vi jobber slik vi gjør. Vi finner frem til dine behov gjennom dialog. Vårt løfte ”tett på” betyr at vi gjør det du ønsker, enkelt og greit, og profesjonelt. Vi er en nasjonal aktør som forstår lokale behov. Vi er ”tett på”!

www.franzefoss.no
,

Tlf. +47 22 88 99 00