Hokksund Betong AS

Hokksund Betong - Vi er fundamentet

Hokksund Betong ble etablert i 1968 og produserer årlig 30 000 m3 med betong. Vårt geografiske nedslagsfelt er primært Nedre Buskerud, Asker, Bærum og Oslo. Vi er opptatt av å ha tett dialog med våre oppdragsgivere og legger særlig vekt på våre sjåførers kompetanse og deres personlige kontakt med kundene ute på byggeplassen. Vi følger utviklingen i betongfaget tett og er til en hver til oppdatert på produksjons- og utstyrssiden.

I 2015 åpnet vi betongfabrikk i Vestfold gjennom etableringen av selskapet Vestfold Betong AS som eies 50 % av Hokksund Betong AS og 50 % av NOBI Norsk Betongindustri AS. I Vestfold er avstandene korte og fabrikkens sentrale beliggenhet på Borgeskogen er et konkurransefortrinn. Avstanden mellom Borgeskogen og vår fabrikk i Hokksund bidrar til stordriftsfordeler for begge selskapene i og med at Hokksund Betong har ansvaret for betongtransporten. Mer info om Vestfold Betong.

Hokksund Betong AS og Vestfold Betong AS er medlem av bransjeforeningen FABEKO og sertifisert hos Kontrollrådet.

www.hokksundbetong.no
Skotselvvn. 130, 3300 Hokksund

Tlf. 32 25 09 00