Isachsen Gruppen AS

Isachsen er et norsk entreprenørkonsern, med base i Solbergelva utenfor Drammen. Vilje til lønnsom vekst har vært en av grunnsteinene i konsernets utvikling siden selskapet ble stiftet i 1986 – historien om Isachsen Gruppen er historien om snart 30 års kontinuerlig vekst.

Konsernets primære oppdragsmessige nedslagsfelt ligger i det sentrale Østlandsområdet. Samlet sysselsetter Isachsen konsernet godt over 470 personer, alle med høy kompetanse innenfor sitt fagfelt.

Konsernet er organisert i tre hovedvirksomhetsområder: Industri, Anlegg og Maskin. Tjenesteproduksjonen under hvert virksomhetsområde er omfattende, og dekker et stort antall fagområder. Anleggsdivisjonen huser konsernets største forretningsområde, her ligger også de største produksjonsområdene – veibygging, vann– og avløp og bane.

Arbeidskulturen i Isachsen er preget av høye krav til kvalitet og driftssikkerhet. I bunn ligger ekte arbeidsglede og fagstolthet, samt ikke minst en grunnleggende evne og vilje til å yte det lille ekstra. Vekst og lønnsomhet skal genereres både organisk og gjennom oppkjøp, samt ikke minst gjennom kontinuerlig oppmerksomhet på drift og struktur. Konsernets høye kunnskapsnivå innenfor kjernekompetanseområdene skal gi oppdragsgivere markedets beste leveransesikkerhet – det skal være attraktivt å være kunde hos Isachsen.

Kompetanse er konsernets viktigste konkurranseparameter. Jevnlig kompetanseutvikling av medarbeidere er avgjørende for selskapets utvikling, og blir prioritert. Vi legger vekt på å skape trygghet for både ansatte og for kunder – i Isachsen skal vi ha et samarbeidsklima der trivsel og effektivitet oppfattes som to sider av samme sak.

Vår bedriftsstrategi er basert på lønnsom og bærekraftig vekst med utgangspunkt i en produktivitetsintensiv og arbeidseffektiv driftsmodell. Denne strategien er selskapets veiviser for å oppnå bransjeledende resultater og langsiktig verdiskapning.

isachsengruppen.no
Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva

Tlf. 32232400