Kiwi Mjøndalen

Kjøp kjapt, trygt og billig.

KIWI minipris er en av landets mest ekspansive dagligvarekjeder, og i 2014 åpnet vi 28 nye butikker. Vi er Norges største kjede i antall butikker, med 625 butikker over hele landet. I 2014 hadde vi en samlet omsetning på rundt 28,2 milliarder kroner.

Kjedekonseptet er faste, lave priser og en kostnadseffektiv drift. KIWI minipris er med i NorgesGruppen, som er Norges største dagligvaregruppering.

KIWI er den yngste av lavpriskjedene. Det gir oss en utfordrerrolle som vi trives godt med og innebærer at vi må tørre å gjøre ting som bidrar til å skille oss ut fra konkurrentene våre. Derfor er det mer enn bare grønnfargen som skiller KIWI fra de andre lavpriskjeder.

https://kiwi.no/
Arbeidergata 17, 3050 Mjøndalen

Tlf. 32877504