Lier Grafiske as

Lier Grafiske as er et moderne trykkeri beliggende på Romika Næringspark i Lier, med 4 ansatte fordelt på førtrykksavdeling, trykk- og ferdiggjøring. Vi leverer alt fra logodesign, layout/design, konvolutter og andre kontortrykksaker til bøker, brosjyrer og plakater med mer. Vi liker å si at alt som kan leses og sees kan vi hjelpe deg med. Enten det skal trykkes på papir, leveres elektronisk, brukes på bannere, plakater eller messevegger, kan vi hjelpe deg med å få det produktet du ønsker til akseptabel tid og gunstige priser.

www.liergrafiske.no
Kjellstadveien 5, 3402 Lier

Tlf. 32 22 07 80