Profier

PROFIER ER EN LEDENDE, LANDSDEKKENDE EIENDOMS-UTVIKLER INNEN HANDEL, BOLIG OG KONTOR.

Profier ble etablert i 1994, og har siden den gang utviklet over 600.000 m² handel og over 4.000 boliger.

Profier samarbeider om utvikling av markedsriktige eiendomsprosjekter over hele landet, og har en visjon om å skape merverdier med motiverte medarbeidere og gode samarbeidspartnere. Profier har som mål å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter. Profier er alltid på jakt etter nye tomter for utvikling av bolig- og næringseiendommer.

Profier har til enhver tid rundt 50-60 prosjekter under utvikling og oppføring innen kategoriene bolig, kjøpesenter, handel/dagligvare og offentlig/kontor/hotell. Profier utvikler forretningskonsepter fra idé til nøkkelferdige bygg, og vi er stolte av å kunne vise til flere byggeskikkpriser for våre prosjekter.

www.profier.no/
Erteløkka 7, 1373 Asker

Tlf. 66 79 99 00