Promiso

Promiso tilbyr tjenester innen rekruttering, rådgivning og personalutleie. Vi tilbyr vår kompetanse og brede erfaring til både privat og offentlig sektor.

 

 • Lang erfaring og inngående kunnskap til bransjen
 • Ressurspersoner med lang og variert erfaring fra toppstillinger i norsk næringsliv
 • Stort kandidatnettverk
 • Spennende verktøykasse med fokus på innovativ bruk av teknologi

 

Rekruttering:

Vi kan hjelpe deg ved å:

 • Annonsere rekrutteringsprosessen
 • Utføre kandidatsøk i markedet
 • Presentere kandidater fra vårt kvalitetssikrede kandidatnettverkurdere eksterne og/eller interne kandidaterved hjelp av testverktøy.

Vi rekrutterer den riktige kandidaten ved å:

 1. Grundig utarbeide stillingens faglig kravspesifikasjon og egnede personlighetsegenskaper slik at kandidaten lykkes i selskapet og stillingen
 2. Kartlegge kandidatens kompetanseprofil i forhold til motivasjon, kunnskap, personlige egenskaper, holdninger og ferdigheter
 3. Gjennomføre strukturerte intervjuer, personlighetsanalyser, evnetester og referanseintervjuer for å kvalitetssikre prosess og ansettelse
 4. Forstå bedriftens kultur, miljø, toppytere, historie, mål og visjoner

 

Innleie av personell:

Å leie inn ny medarbeider er et godt alternativ for deg med et kortsiktig eller langsiktig bemanningsbehov og som ikke umiddelbart ønsker å rekruttere til fast ansettelse.

Gjennom utleie av våre kvalifiserte medarbeidere får du som oppdragsgiver en fleksibel hverdag hvor du kan tilpasse bemanning etter bedriftens behov.

Når du leier inn personell er medarbeideren ansatt i Promiso.

www.promiso.no
Muusøya 1, 3023 Drammen

Tlf. 98295186