ProsjektCompaniet AS

Prosjekt- og eiendomsutvikling

Vi er rådgivere i prosjekt- og eiendomsutvikling, og ivaretar byggherrefunksjonen vedrørende konseptutvikling, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

Vi har også kompetanse innen:
Mulighetsanalyser
Utarbeidelse av leiekontrakter
Drift av eiendom
Taksering
Låneoppfølging
Tilstandsrapport

prosjektcompaniet.no/
Landfalløya 105, 3023 Drammen

Tlf. 32860010