PSS Securitas

Vi tar alltid ansvar for din trygghet.

PSS Securitas er et heleid datterselskap av Securitas AS. Selskapet arbeider innen tre segmenter. Dørvakter til utelivet, messer/konserter/arrangementer og spesialtjenester. Vi har i 2015 over 1.500 godkjente ordensvakter over hele Norge. Hovedkontoret er i Stavanger.

Ved å trekke veksler på erfaringer og kompetanse fra alle typer leveranser og kunder er PSS Securitas istand til å møte alle typer utfordringer , hvor som helst i Norge.  Lokal kunnskap, nærhet til kunder og medarbeidere gjør PSS-Securitas istand til å levere lokal forretning med nasjonal tyngde.

www.pss-as.no
Forusparken 22, 4031 Stavanger

Tlf. 02452