Svensson Nøkleby

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS er Buskeruds største advokatfirma med 40 medarbeidere.

Selskapets 30 advokater/advokatfullmektiger er organisert i faggrupper der det utvikles spesialkompetanse innen flere rettsområder.

Kompetanse sikres også ved etablerte kvalitetsprosedyrer. Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS er ISO-sertifisert som ett av de første advokatfirmaer i landet.

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS er medlem av Eurojuris som er Europas største advokatsamarbeid. Gjennom dette nettverket kan vi tilby våre klienter lokal bistand i hele Europa.

www.svenssonnokleby.no
Nedre Storgate 15-17, 3015 Drammen

Tlf. 32 25 55 00